STOJAN KNEŽEVIĆ Slike / Paintings

Čistina sredi gozda. A clearing in the woods.
Voda, ki se peni ob skalah, sredi gozda. Water that foams by the rocks in the woods.
Using Format